Spørsmålskategorier

Filter List:

Search in List:Hva skjer med oss når vi dør?Opphører vår eksistens ved døden? Har våre handlinger i dette livet konsekvenser for vår skjebne i et eventuelt liv i det hinsidige?

Les svarStikkord: , , , , , , , , ,

Har mennesker fri vilje?Er mennesker i stand til å treffe frie valg? Er vi helt eller delvis ansvarlige for våre handlinger? Eller er alt, inkludert hva vi sier og gjør,

Les svarStikkord: , , , , , ,

Hvilke symboler bruker vi?Har vårt samfunn noen særlige symboler vi benytter oss av? Hva er betydningen deres? I hvilke sammenhenger blir de brukt?

Les svarStikkord: , , , ,

Bør vi motta støtte fra staten?Bør staten gi støtte til tros- og livssynssamfunn som vårt? Eller er det viktig at tros- og livssynssamfunn er selvfinansierte og økonomisk

Les svarStikkord: , , , , ,

I hvilken grad ønsker vi å delta i det politiske liv?Hvordan forholder vi oss til politikk? Er det områder hvor vi mener det er viktig å engasjere oss for å påvirke politikken i den retning vi mener

Les svarStikkord: , , , , , , ,

Kan lekmenn søke kunnskap på egen hånd i vår tradisjon?Kan man som lekmann selv søke kunnskap innenfor vår tradisjon, eller trenger man veiledning fra eksperter? Er det tilrådelig for lekmenn å gå

Les svarStikkord: , , , , , , , , ,

Hvordan forholder vi oss til vitenskap?Hvordan forholder vi oss til vitenskap? Finnes det eksempler på at vitenskapelige teorier strider med vår tradisjons lære?

Les svarStikkord: , , , , , , , ,

Har mennesket en forpliktende særstilling i naturen?Har mennesket en særstilling i naturen? Gir dette oss i så fall et særlig ansvar for å ta vare på dyrene og naturen omkring oss?

Les svarStikkord: , , , , , , , , , , , ,

Hva er kunnskap?Hva er kunnskap, og hvilke kilder til kunnskap finnes om de spørsmål vår tradisjon er opptatt av? Er hellige skrifter en kilde til kunnskap?

Les svarStikkord: , , , , , , , , ,

Hvordan ser vi på andre tros- og livssyn?Finnes det flere veier til sannhet, slik at også andre tros- eller livssyn kan ha rett, eller er vår vei den eneste rette? Er det uproblematisk å

Les svarStikkord: , , , , , ,

Er mennesker i utgangspunktet gode eller onde?Er mennesker gode eller onde i utgangspunktet? Er vi både gode og onde? Eller er vi ingen av delene?

Les svarStikkord: , , , , , , , , , , , , ,

Hvordan ser vi på forholdet mellom kvinner og menn?Hva er vårt syn på kjønn og kjønnsroller? Hva er egentlig forholdet mellom kvinner og menn? Og hvilke roller har de i samfunnet?

Les svarStikkord: , , , , , , , , , , , , ,

Finnes Gud?Finnes det én Gud, eller guder, en høyere virkelighet, eller noe annet som på ett eller annet vis overskrider det vi tenker på som den naturlige

Les svarStikkord: , , , , , , , ,